Reklāma

Portāls Acīm.lv ir ieinteresēts maksimāli kreatīvu risinājumu atrašanā un realizēšanā.
Iespējami jebkādi ierasti vai ne tik ierasti reklāmas veidi – piemēram, konkursi, aptaujas, diskusijas, utt.

Ja radās interese vai arī ir kādi papildus jautājumi un idejas, droši sūtiet e-pastu – acim.lv@gmail.com.
Mēs esam atvērti sadarbībai!